Sjukdomar från fästingar


Fästingar kan sprida flera olika typer av sjukdomar. Den allvarligaste, TBE, går det att vaccinera sig mot men mot borrelia går det inte att skydda sig. Här redogör vi för ett par av de sjukdomar du kan få från fästingbett.

Borrelia

Normalt sprids Borrelia genom att fästingen själv blir först infekterat när det suger blod från ett värddjur, vanligtvis sorkar och möss. När fästingen sedan ska fullfölja sina utvecklingsstadier och suger blod igen från nästa värddjur kan borreliabakterierna spridas till det nya värddjuret. Uppskattningsvis är 5-20 % av alla nymfer infekterade och när fästingen når vuxen ålder beräknas 15-40 % av alla vuxna fästingar vara infekterade.

Borrelia yttrar sig genom att en rosa ring runt fästingbettet visar sig. Du kan bota Borrelia med hjälp av penicillin men det går inte att vaccinera sig mot Borrelia.

Se en bild på hur det kan se ut när man fått borrelia.

TBE (Tick Borne Encrephalites)

TBE orsakas från ett virus som överförs i samband med att fästingen suger blod från sitt värddjur. Viruset är relativt begränsat spritt i Sverige men varje år drabbas ungefär 200 personer i Sverige av fästingburen hjärninflammation (TBE). Av dessa 200 personer blir de flesta helt återställda utan några som helst men. Tyvärr får cirka 10 % av de drabbade förlamningar och ytterligare en tredjedel får andra långdragna eller bestående besvär.

Barn som drabbas av TBE får i regel lindrigare symtom än vuxna. TBE smittar ej från person till person.

RSSE (Russian spring summer encephalitis)

RSSE är en allvarlig form av TBE i Finland från fästingar som kommer österifrån. Sjukdomen uppträder dock främst i Ryssland samt angränsande länder, främst under de varmare årstiderna.

Fästingfeber

Kallas även anaplasma eller ehrlichios och sprids genom fästingbett. Sjukdomen yttrar sig ofta som en sommarinfluensa och är svår att diagnosticera. Av den anledningen missas den ofta att rapporteras in. Dubbelinfektioner av fästingfeber och borrelia finns rapporterat.

Betesfeber

På Gotland har problem med fästingar visat sig främst bland fåren. Drabbade får blir ofta allvarligt sjuka och i vissa fall har lamm dött av sjukdomen.

Bebesios

Malarialiknande sjukdom som drabbar främst kor och får. Sjukdomen är väldigt ovanlig men har rapporterats hos människa i Sverige.

Söka vård?

Det är vanligt att det bildas en rodnad runt fästingbettet, det är inte farligt. Men om rodnaden inte försvinner inom en vecka ska du kontakta din vårdcentral. Sök vård om området svullnar upp eller om du får en röd eller rosa ring på huden, om du får huvudvärk och feber efter en till fyra veckor efter bettet.

medicin

Skriv en kommentar

Fastingbett.se - För dig som vill lära dig mer om fästingar